در آغاز واژه بود…

موسسه رسانه‌ای، هنری و آموزشی سنجاقک را به بیانی ساده با یک ویژگی می‌شناسند: کیفیت محتوا.

چرایی این موضوع نیز پاسخی ساده دارد: این موسسه به همت گروهی از پیش‌گامان رسانه‌ای، شامل نویسندگان، پژوهش‌گران و روزنامه‌نگاران علمی، فرهنگی و هنری بنا نهاده شده است که با بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های علمی و انسانی و نیز پشتوانه تجربه ۱۵ ساله در عرصه رسانه، تولید محتوا را نه با نگاه مرسوم که با روی‌کردی تخصصی پی می‌گیرند.

همین پشتوانه فنی باعث شده است تا سنجاقک به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مجموعه‌هایی که به صورت تخصصی در زمینه تولید محتوا فعالیت می‌کند، در عرصه علمی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای‌ کشور نقشی ویژه داشته باشد.

اگرچه سنجاقک بیش و پیش از هر چیز کار تولید محتوا را پی‌ گرفته است، بنا به ماهیت رسانه، ذات محتوا و درخواست هم‌کاران و شرکای تجاری موسسه، مشاوره رسانه‌ای، برگزاری روی‌داد (نشست خبری، سمینار، همایش) و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه نیز از دیگر بخش‌های فعالیت این مجموعه به شمار می‌رود.